Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

Karty projektów, które nie są prezentowane na stronie przesyłamy po zamówieniu  e-mail: projekt@bisprol.pl  

fax- em (22) 51-77-711   lub telefonicznie  (22) 51-77-840; (22) 810-83-78;  (22) 810-86-47

  Wszystkie projekty gotowe rozprowadzane przez Bisprol zawierają niezbędne projekty branżowe /zależnie od potrzeb/:

architektura,  konstrukcja,  instalacje sanitarne /wod-kan, co, wentylacja/,  instalacje elektryczne,  technologia  

Wszystkie rozprowadzane projekty są wykonane w PP-U Bisprol.

 Bisprol jest jedynym i wyłącznym właścicielem praw autorskich do rozpowszechnianej dokumentacji.

Uwaga! Wszystkie rysunki i teksty na tej stronie objęte są prawami autorskimi! Niewłaściwe cytowanie bądź modyfikacja i publikowanie zmodyfikowanych informacji pochodzących z tej strony bez zgody "Bisprolu" jest ZABRONIONE!

Jeżeli zamierzasz umieścić informacją lub któryś z plików na własnym serwerze podaj adres strony http://www.bisprol.pl  i /lub  bezpośredni link do strony źródłowej.

 

NOWE DŹWIGARY  O KĄCIE    20  i  30 STOPNI 

 

PODZIAŁ ZASOBU PROJEKTÓW POWTARZALNYCH PP-U „BISPROL” - wg  PRZEZNACZENIA OBIEKTÓW

1a

Budynki mieszkalne jednorodzinne  powierzchnia      do  110 m2

1b

Budynki mieszkalne jednorodzinne  powierzchnia      od  110 do 150 m2

1c

Budynki mieszkalne jednorodzinne  powierzchnia      ponad   150 m2

2

Budynki mieszkalne bliźniacze

3

Budynki mieszkalne szeregowe

4

Budynki mieszkalne wielorodzinne /także budynki z mieszkaniami socjalnymi/

5

Budynki letniskowe i rekreacyjne

6

Budynki oświaty i kultury  (szkoły, hale sportowe, sale gimnastyczne, budynki szkoleniowo - bankietowe)

7 Garaże i szopo-garaże
8

Budynki magazynowo-składowe (magazyny, hale, wiaty, stodoły)

9

Budynki gospodarcze i gospodarcze z warsztatami

10

Budynki handlowo-usługowe (sklepy, bary, warsztaty, stacje paliw, hotele)

11

Budynki przetwórstwa rolno-spożywczego

12 Budynki inwentarskie - wszystkie

13

Budynki pomocnicze dla bud. inwentarskich (zbiorniki, przepompownie, gnojownie)

14

Zbiorniki na wodę czystą, p.poż.; ścieki, studnie  - szamba także w poz. 13

15

Przechowalnie płodów rolnych     - RABAT 30 %

16

Szklarnie i pieczarkarnie

17

Dźwigary i elementy konstrukcyjne

        PORADNIKI

1. ŚZWPP – Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych

Projekty dodane ostatnio:

WB - 5309 - Hala stalowa nieocieplona 12,0 m

WB - 5310 - Hala stalowa ocieplona      12,0 m

WB - 5311 - Hala stalowa nieocieplona 18,0 m

WB - 5312 - Hala stalowa ocieplona      18,0 m

WB - 5313 - Hala stalowa nieocieplona 15,0 m

WB - 5314 - Hala stalowa ocieplona      15,0 m

WB - 5196 - Magazyn uniwersalny         9 m

WB - 5194 - Magazyn uniwersalny       18 m

WB - 5195 - Magazyn uniwersalny       21 m

WB - 2060 - Sala gimnastyczna 18,0 x 36,0 m 

WB - 2510 - Budynek szkoleniowo - bankietowy -sala 160 m2

WB - 2500 - Klub kultury z salą o pow. 250 m2

WB - 2509 -Klub kultury z salą o pow.   75,0 m2    

WB - 5868 - Budynek warsztatowy z zapleczem o pow.  345,6

EK - 7329    - Dźwigar stalowy, kratowy jednospadowy 12,0 m  rozstaw 4,5 m/

EK - 7167    - Dźwigar stalowy dwuspadowy 18,0 m

EK - 7168    - Dźwigar stalowy dwuspadowy 21,0 m

EK - 7305 - 9 Dźwigary stalowe dwuspadowe o zmiennej rozpiętości od  8,1  do  15,3 m